Ukončená – Výzva na odborných hodnotiteľov pre opatrenie 6.1 pre PRV