Projekt spolupráce cieľom spoločného snaženia je rozvoj regionálneho značenia.