Nová výzva pre obce a združenia obcí pre investičné projekty