Výzva pre poľnohospodárov z programu PRV 4.2 a pre obce 7.2 a 7.4