Vypísaná je výzva pre začínajúcich poľnohospodárov