Vyhlásenie výzvy pre Program rozvoja vidieka, opatrenie 7.2