Archív – obdobie 2014 – 2020, odborní hodnotitelia