Archív – obdobie 2014-2020 – aktivita C1, druhá výzva