Prezentácia regionálnej značky, Vršatské Podhradie 2021