Prezentácia regionálnej značky, Banská Bystrica – Bánoš, apríl 2022