Prezentácia MAS a regionálnej značky, Prenčov, august 2022