Komunitné sociálne služby, aktivita C1 – stále otvorená výzva