Ďalší remeselníci a výrobcovia sú držiteľmi značky