Ďalší remeselníci a výrobcovia sú držiteľmi značky „Regionálny produkt Hont“