Cieľom spoločného snaženia je rozvoj regionálneho značenia